40mm - dưới 42mm

Bộ sưu tập
Chất liệu
Phong cách
Tình trạng